Três poemas

I na rúa de xeonllos rabuño coas mans o asfalto até o sangue e embaixo non non hai terra.     II Tocar un fento facelo como un acto de liberdade derradeira cara ás imposicións do alcatrán e a súa descomposición de liñas grises.   Perspectivas del túnel Like a bird in a wire […]

Três poemas

I na rúa de xeonllos rabuño coas mans o asfalto até o sangue e embaixo non non hai terra.   II Tocar un fento facelo como un acto de liberdade derradeira cara ás imposicións do alcatrán e a súa descomposición de liñas grises.   Perspectivas del túnel Like a bird in a wire L. […]