Skip to main content

Sibila, lugares contemporâneos da poesia: Alberte Momán

ALBERTE MOMÁN NOVAL nasceu em Ferrol, Galícia, Espanha, em 1976. É engenheiro técnico agrícola e um dos importantes poetas galegos da atualidade, mantendo poeticamente viva uma língua que, através da variação dialetal do galego-português, confunde-se com as origens da própria língua portuguesa – o que fica surpreendentemente claro na entrevista abaixo e em seus poemas. Publicou, entre outros, O lobo da xente (Edicións Positivas, 2003), O alento da musa (Difusora de Letras Artes e Ideas, 2007), Ferrol e o que queda por chover (Lulu.com, 2008), Erótica. (Lulu.com, 2008), Baile Átha Cliath (Caldeirón, 2008), A crise irredutible (Lulu.com, 2009), Por unha palabra tan só. Poema para @s máis nen@s (ed. de autor, 2010), Os quilómetros que percorremos dende aquela (Editorial Toxosoutos, 2011) e Vattene! (Cadernos Q de Vian, 2012).

Lectura de poesía

Sibila: Vostede le poesía?

Momán: Leo, si.

Sibila: Que poesía le?

Momán: Leo a poesía que se escribe, doutro xeito, vería poesía ou escoitaría poesía. Mais, despois desta precisión absurda, debo dicir que leo grande parte do panorama actual do meu país, Galiza, así como aquelo que foi vangarda e que hoxe é unha curiosidade nos andel dalgunha, poucas xa, librería.

Sibila: Ler poesía ten algún efecto?

Momán: Non necesariamente ten algún efecto. Ás veces adormenta, e outras produce o efecto contrario. En ocasións odio quen escribe a poesía que leo, e outras veces aproxímome á persoa que a escribe. Podo ficar indiferente ou podo involucrarme no proceso de extraer algún significado.

Escritura de poesía

Sibila: Que agarda vostede ao escribir poesía?

Momán: O primeiro que pretendo é dar saída a un sentimento, non necesariamente un pensamento, xa que o sentir e o pensar, en moitas ocasións, van por camiños distintos. O segundo que pretendo, é que alguén conclúa co traballo que iniciei coa escrita. Dou por rematado ese proceso cando atopo quen lera eses textos. A poesía, non deixa de ser unha forma de terapia.

Sibila: Cal sería o mellor efecto que pode vostede obter da práctica da poesía?

Momán: Coido que o mellor sería acadar o entendemento pleno. Unha relación íntima entre a persoa que le e a persoa que escribe.

Sibila: A súa poesía ten interese público?

Momán: Desconfío da poesía que non ten interese público. Considero á persoa que escribe dentro dun contexto socio-económico. Afastarse dese contexto, resta capacidade á poesía.

moman2

Publicación de poesía

Sibila: Cal é o mellor soporte para a súa poesía?

Momán: Calquera dos soportes é bo se permite a comunicación. Toda poesía debe conter unha mensaxe que debe ser captada por un receptor. Calquera que sexa a canle, mentres facilite a comunicación, é boa.

Sibila: Cal é o mellor resultado que espera da publicación da súa poesía?

Momán: O que agardo trala publicación dos meus poemas é que alguén lles atope un sentido.

Sibila: Quen sería o mellor lector dos seus libros de poesía?

Momán: Descoñezoo. Se cadra, eu mesmo.

Sibila: Que é o que máis lle gustaría que acontecera despois da publicación do seu libro de poesía?

Momán: Poder atopar algunha persoa que lle atopase un sentido.

*  *  *

Poemas

I

levo sobre a pel

as bágoas
das mulleres todas que foron estirpe
e que hoxe son tan só mulleres

o cheiro a estrume
das zocas que bateron o meu corpo

a condición do ser
invisible

as pegadas

a sombra

a orixe
que deu en min
escrava

II

a calcinación da torrada
verquendo frangullas sobre o leite aínda morno
que sosterá da salgada ferruxe das mareas

as engurras das mans
o xabón até os pulsos espidos
a auga a correr
conformando o manto proletario

aló
o mar
tan perto e tan lonxe
dende os cumios de ferro
os guindastres dos que desprenderse e caer
espirse da calor do lume da soldadura
do contacto da pel núa sobre o ferro candente
e máis
un petisco
no alto
observando como o sol apaga o océano

*  *  *

Leia a série completa

 

Lugares contemporâneos da poesia

Concepção do projeto: Alcir Pécora e Régis Bonvicino
Texto introdutório: Alcir Pécora
Realização: Régis Bonvicino, com a colaboração de Aurora Bernardini e Charles Bernstein

Há reiterados momentos do contemporâneo em que a prática da poesia se parece exatamente apenas uma prática, uma empiria, uma rotina. Faz-se poesia porque poesia é feita. Edita-se poesia porque livros de poesia são editados e foram editados. Por que não continuar editando-os?

Mas qual o significado da arte, quando a arte se reduz a empiria, procedimento habitual que não problematiza os seus meios? Que deixa de inventar os seus próprios fins? Que não desconfia de sua forma conhecida, nem arrisca um lance contra si, inconformada?

Para tentar saber o que pensam a respeito da poesia que produzem alguns dos mais destacados poetas estrangeiros em ação hoje, a Revista Sibila propôs-lhes algumas perguntas simples, primitivas até – silly questions! –, cujo escopo principal é deixar de tomar como naturais ou óbvios os automatismos da prática.

Trata-se de saber dos poetas, da maneira mais direta possível, o que ainda os move a ler, a escrever e a lançar um livro de poesia – ou, mais genericamente, a publicar poesia, seja qual for o suporte.

A condição de, por ora, ouvir apenas os estrangeiros é estratégica aqui. Convém evitar respostas que possam ser neutralizadas a priori por posicionamentos desconfiados de vizinhança.

Leitura de poesia, esforço de poesia e publicação de poesia: nada disso é compulsório, nada disso se explica de antemão. Tudo o que se faz, nesse domínio, é fruto de exigência apenas imaginária. Nada obriga, a não ser a obrigação que se inventa para si.

A revista Sibila quer saber que invenção é essa. Ou seja: o que os poetas ainda podem imaginar para a prática que os define como poetas.

Contemporary places for poetry

There are plenty of moments in our current life when the practice of poetry seems exactly a practice, something empirical, a kind of routine. One makes poetry because poetry has been made. One publishes poetry because books of poetry are published and were published, why not going on publishing them?

But what meaning does art have when art is reduced to empiricism, the habitual procedure which doesn’t discuss its means? Which doesn’t any longer make up its own aims? Which is not suspicious of its usual form, nor runs the risk of a move against itself, unresigned?

Trying to know what some of the most distinguished foreign poets in action today think about their own poetry, Sibila proposed some very simple questions, some naïve questions – silly questions! –, whose principal aim is no longer to consider as natural ( as obvious) the automatisms of the poetical practice.

Sibila asks the poets to tell in the more direct way what still moves them to read, to write, to publish a book of poetry – or, more generically, to publish poetry, in whatever support.

The choice, for the moment, to listen only to foreign poets’ voice is a strategic one. It’s better to avoid answers which would be neutralized a priori, due to suspicious neighbourly attitudes.

Reading poetry, straining to write poetry, publishing poetry: not at all compulsory, all this, not at all explainable in advance. Everything you do in this domain is the result of mere imaginary exacting. Nothing obliges you, unless the obligation you invent yourself, for yourself. Sibila wants to know what kind of invention is that. Id est: what poets may still make up for the practice which defines them as poets.


 Sobre Alberte Momán Noval

Nasceu em Ferrol, Galícia, Espanha, em 1976. É engenheiro técnico agrícola e um dos importantes poetas galegos da atualidade, mantendo poeticamente viva uma língua que, através da variação dialetal do galego-português, confunde-se com as origens da própria língua portuguesa – o que fica surpreendentemente claro na entrevista abaixo e em seus poemas. Publicou, entre outros, O lobo da xente (Edicións Positivas, 2003), O alento da musa (Difusora de Letras Artes e Ideas, 2007), Ferrol e o que queda por chover (Lulu.com, 2008), Erótica. (Lulu.com, 2008), Baile Átha Cliath (Caldeirón, 2008), A crise irredutible (Lulu.com, 2009), Por unha palabra tan só. Poema para @s máis nen@s (ed. de autor, 2010), Os quilómetros que percorremos dende aquela (Editorial Toxosoutos, 2011) e Vattene! (Cadernos Q de Vian, 2012).